Välkommen till Bygglänken

Bygglänken är ett affärsnätverk som förmedlar olika byggprojekt, uppköp av tomter/mark, nybyggnation, renoveringar, stambyten, bergsvärmeborrning samt kontakter till investerare. Vi har även kontakter till kommuner och allmännyttan.

Vi förmedlar byggklara tomter och mark. Vi assisterar och förmedlar vid olika upphandlingar, vi har kontakt med både privata bolag, kommuner och allmännyttan.

Vi förmedlar även markområden som kan utvecklas till byggrätter, vilket är väldigt attraktivt idag.

Vi har kontakt med beställarna till byggprojekten, därefter tar vi kontakt med er som tillhör vårt affärsnätverk och presenterar ert företag för beställaren. Vi är med i bakgrunden tills projektet är
slutfört.

Bygglänken hjälper till att hitta kapital till olika projekt. Det är sedan kunden som väljer vilka man vill samarbeta med.

Varför samarbeta med oss?

  • Vi skräddarsyr Era uppdrag

  • Vi ser till att ni får de rätta kontakterna

  • Vi kan samordna arbetet med eventuella sidoentreprenörer

  • Vi har höga krav på våra samarbetspartner, du får välutbildade och erfarna personer som utför arbetet

  • Vi är det lilla företaget med den stora aktörens kapacitet

  • Vi har ett väl utbyggt nätverk

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt om det du ser intresserar dig och verkar rätt för ditt projekt, vi återkommer till dig så snabbt som möjligt per mail.

+46 70 243 1170 | +358 40500 8622


Peter Ahlstedt

Jag Peter Ahlstedt är en finlandssvensk österbottning som flyttade till Stockholm 2012.
Jo&Pe Consulting grundades 2015. Vi samarbetar med byggbolag och entreprenörer både i Sverige och Finland  genom bygglänken.

Partner: Bertil Sund
Tel: +46 70 755 5590